Gina Vodegel   /    Gulpener Archief

Deel deze pagina

Offline: This content can only be displayed when online.

HET ONTSTAAN VAN DE GULPENER DUIM /
Ruud Verhoeven, in 2003 één van de oorspronkelijke brainstormers, vertelt: “Het was algemeen bekend dat de Gulpener Bierbrouwerij structureel vrijwilligerswerk ondersteunde, vaak ook in natura of in beschermheerschap. Dus het idee voor een vrijwilligersprijs lag direct voor de hand.” Met John Halmans, de opvolger van Paul Rutten, werd het concept rond de aanmoedigingsprijs uitgewerkt. “Paul Rutten was van meet af aan enthousiast. De gedachte was dat we het giftengeld in een fonds zouden storten en dat we uit dat fonds een geldprijs zouden betalen.

Ook het bronzen beeldje De Duim, vervaardigd door kunstenaar Ru de Vries, financierden we daarmee.”
Om alles in goede banen te leiden werd een stichting opgericht: Stichting De Gulpener Duim. Ruud is er nog altijd bestuurslid. Indertijd was de bedoeling om een bijzonder vrijwilligersinitiatief in de gemeente Gulpen-Wittem te steunen. Inmiddels is het gebied uitgebreid: naast Gulpen-Wittem dingen nu ook vrijwilligers uit de gemeenten Eijsden-Margraten en Vaals mee naar de jaarlijkse stimuleringsprijs.

LOKALE STIMULANS /  Ruud Verhoeven, bestuurslid van Stichting De Gulpener Duim, vertelt over de prijs: “We streven bewust naar diversiteit in de bestemming van de prijs, zodat we niet telkens in eenzelfde hoek van het vrijwilligerswerk kijken. Qua intentie en inhoud van het vrijwilligerswerk komen allerlei initiatieven in aanmerking. Van sociaal-culturele tot zorginitiatieven en van jong tot oud, als het maar om vrijwilligers gaat die een bijzondere activiteit verrichten. Er zijn enorm veel initiatieven die aandacht en waardering verdienen.”

De meerwaarde van zo'n stimuleringsprijs is op lokaal en regionaal niveau heel goed merkbaar. Wanneer je vrijwilligersactiviteiten in het zonnetje zet, kan dit anderen aansporen om elders ook zo'n activiteit op te starten. Een voorbeeld is de Heemkundevereniging Wahlwiller. Nadat die in 2007 de prijs hadden gekregen ontstonden er nieuwe initiatieven in Eys, Mechelen en Gulpen, waar ook een eigen heemkundegroep werd opgericht. Of het taalcafé in de Toeristenkerk van Gulpen. Er werden naar dat voorbeeld taalcafés geopend in Simpelveld, Vaals en Eijsden-Margraten. Op deze manier ontstaan waardevolle allianties in de regio. En dat sluit heel goed aan bij de filosofie van de Gulpener bierbrouwerij, die graag mensen, bedrijven en organisaties lokaal wil verbinden.

DE WINNAAR / De Gulpener Duim wordt jaarlijks tijdens de Hopoogst in september uitgereikt. Een prijs voor en door de lokale gemeenschap, want inwoners kunnen zelf iemand voor de prijs nomineren. Op 9 september 2018 reikte Jan-Paul Rutten – geassisteerd door de netgekroonde Hopkoningin 2018 – de prijs uit aan Stichting VUUR uit Vaals.

STICHTING VUUR / Stichting VUUR is in 2015 opgericht met als doel: Het organiseren van actuele en aansprekende evenementen en activiteiten voor de jeugd, waarbij alle ouders vrijwilliger kunnen zijn. Dus ook de tweeverdiener of de drukke alleenstaande ouder. Stichting VUUR wil een beweging op gang brengen van actief burgerschap. Deze beweging zet zich in voor een projectmatige invulling van activiteiten en evenementen op basis van vraag en aanbod, waarbij ‘welzijn, vitaliteit en verbondenheid binnen de samenleving’ de hoogste prioriteit hebben. Dit heeft al geleid tot meer dan 50 activiteiten en evenementen, zoals: ‘Het groot Vaalser jeugddebat’ in het kader van de gemeenteraads-verkiezingen, ‘Nerf The Game’ en ‘Expeditie VUUR’.

GULPEN - In 2003 nam Paul Rutten afscheid als directeur van de Gulpener Bierbrouwerij. De vele enveloppen die hij tijdens de afscheidsreceptie kreeg, wilde hij voor een goed doel reserveren. Met enkele betrokken Gulpenaren werd gebrainstormd over een geschikt plan, dat uiteindelijk resulteerde in de Gulpener Duim: een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor vrijwilligerswerk. Dit jaar werd de prijs voor de 15e keer uitgereikt.

Offline: This content can only be displayed when online.

Deel deze pagina

  Gina Vodegel   /    Gulpener Archief

HET ONTSTAAN VAN DE GULPENER DUIM / Ruud Verhoeven, in 2003 één van de oorspronkelijke brainstormers, vertelt: “Het was algemeen bekend dat de Gulpener Bierbrouwerij structureel vrijwilligerswerk ondersteunde, vaak ook in natura of in beschermheerschap. Dus het idee voor een vrijwilligersprijs lag direct voor de hand.” Met John Halmans, de opvolger van Paul Rutten, werd het concept rond de aanmoedigingsprijs uitgewerkt. “Paul Rutten was van meet af aan enthousiast. De gedachte was dat we het giftengeld in een fonds zouden storten en dat we uit dat fonds een geldprijs zouden betalen.

Ook het bronzen beeldje De Duim, vervaardigd door kunstenaar Ru de Vries, financierden we daarmee.”
Om alles in goede banen te leiden werd een stichting opgericht: Stichting De Gulpener Duim. Ruud is er nog altijd bestuurslid. Indertijd was de bedoeling om een bijzonder vrijwilligersinitiatief in de gemeente Gulpen-Wittem te steunen. Inmiddels is het gebied uitgebreid: naast Gulpen-Wittem dingen nu ook vrijwilligers uit de gemeenten Eijsden-Margraten en Vaals mee naar de jaarlijkse stimuleringsprijs.

LOKALE STIMULANS /  Ruud Verhoeven, bestuurslid van Stichting De Gulpener Duim, vertelt over de prijs: “We streven bewust naar diversiteit in de bestemming van de prijs, zodat we niet telkens in eenzelfde hoek van het vrijwilligerswerk kijken. Qua intentie en inhoud van het vrijwilligerswerk komen allerlei initiatieven in aanmerking. Van sociaal-culturele tot zorginitiatieven en van jong tot oud, als het maar om vrijwilligers gaat die een bijzondere activiteit verrichten. Er zijn enorm veel initiatieven die aandacht en waardering verdienen.”

De meerwaarde van zo'n stimuleringsprijs is op lokaal en regionaal niveau heel goed merkbaar. Wanneer je vrijwilligersactiviteiten in het zonnetje zet, kan dit anderen aansporen om elders ook zo'n activiteit op te starten. Een voorbeeld is de Heemkundevereniging Wahlwiller. Nadat die in 2007 de prijs hadden gekregen ontstonden er nieuwe initiatieven in Eys, Mechelen en Gulpen, waar ook een eigen heemkundegroep werd opgericht. Of het taalcafé in de Toeristenkerk van Gulpen. Er werden naar dat voorbeeld taalcafés geopend in Simpelveld, Vaals en Eijsden-Margraten. Op deze manier ontstaan waardevolle allianties in de regio. En dat sluit heel goed aan bij de filosofie van de Gulpener bierbrouwerij, die graag mensen, bedrijven en organisaties lokaal wil verbinden.

DE WINNAAR / De Gulpener Duim wordt jaarlijks tijdens de Hopoogst in september uitgereikt. Een prijs voor en door de lokale gemeenschap, want inwoners kunnen zelf iemand voor de prijs nomineren. Op 9 september 2018 reikte Jan-Paul Rutten – geassisteerd door de netgekroonde Hopkoningin 2018 – de prijs uit aan Stichting VUUR uit Vaals.

STICHTING VUUR / Stichting VUUR is in 2015 opgericht met als doel: Het organiseren van actuele en aansprekende evenementen en activiteiten voor de jeugd, waarbij alle ouders vrijwilliger kunnen zijn. Dus ook de tweeverdiener of de drukke alleenstaande ouder. Stichting VUUR wil een beweging op gang brengen van actief burgerschap. Deze beweging zet zich in voor een projectmatige invulling van activiteiten en evenementen op basis van vraag en aanbod, waarbij ‘welzijn, vitaliteit en verbondenheid binnen de samenleving’ de hoogste prioriteit hebben. Dit heeft al geleid tot meer dan 50 activiteiten en evenementen, zoals: ‘Het groot Vaalser jeugddebat’ in het kader van de gemeenteraads-verkiezingen, ‘Nerf The Game’ en ‘Expeditie VUUR’.

GULPEN - In 2003 nam Paul Rutten afscheid als directeur van de Gulpener Bierbrouwerij. De vele enveloppen die hij tijdens de afscheidsreceptie kreeg, wilde hij voor een goed doel reserveren. Met enkele betrokken Gulpenaren werd gebrainstormd over een geschikt plan, dat uiteindelijk resulteerde in de Gulpener Duim: een jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor vrijwilligerswerk. Dit jaar werd de prijs voor de 15e keer uitgereikt.

Offline: This content can only be displayed when online.

Ongefilterd Magazines

Klik op een magazine om deze te openen. Veel kijk- & leesplezier!
Volledig scherm