Tjeu Seeverens   /    Rob Oostwegel

Deel deze pagina

“Te vaak is de afgelopen periode economische groei het alles bepalend motief geweest in politieke keuzes. Het wordt tijd voor voldoende (creatieve) aandacht voor kleinschaligheid en leefbaarheid in de kernen. Dat alles in het juiste perspectief: duurzaam en passend bij dit gebied.” 

citaat uit het nieuwe coalitieakkoord in Gulpen-Wittem, centrumgemeente in het Zuid-Limburgse Heuvelland en thuishaven van Gulpener.

Het is nu eens niet de overheid, maar een groep ondernemers die samen investeren in de ommezwaai. Dat voornemen is vastgelegd in het manifest ‘Klein Groots Land’. David Smith: “Je ziet dat meer ondernemers in Zuid-Limburg de bewuste keuze willen maken om niet te blijven groeien via schaal en volume. Het moet gaan om kwaliteit, uniekheid en waarden die voortkomen uit kleinschaligheid. In het najaar van 2018 willen we van start gaan met concrete producten en diensten (en later ook financiële middelen) om ondernemers te helpen die stap te maken naar kleinschaligheid en kwaliteit.”

De ambities zijn groot, maar de barrières ook. Naast de gezamenlijke trots is er ook veel verdeeldheid en versnippering. Een van de belangrijke oorzaken hiervan ligt in de historie van Zuid-Limburg. Deze kent heel wat overheersers. Andere landen, de mijnbazen, de kerk. Vaak kwam je het verst als je ‘ja’ zei en ‘nee’ deed. Op die manier kon je in elk geval de eigen identiteit in stand houden. Smith: “Die historische achtergrond heeft er deels voor gezorgd dat mensen, maar ook instituten wat wantrouwender naar elkaar zijn. Dat wantrouwen is diep geworteld. Samenwerken met een andere gemeente, vereniging, een andersdenkende of iemand van buitenaf is hier geen vanzelfsprekendheid. ‘Als hij meedoet, doe ik zeker niet mee,’ hoor je nog te vaak. De ondernemers van Klein Groots Land vinden dat het tijd is om daar verandering in te brengen.”

“We gaan bewijzen dat ‘klein maar samen’ het nieuwe groots is. Hier in Zuid-Limburg zie, voel en beleef je straks weer de kracht van kleinschalige diversiteit in landschap en landbouw. De kracht van lokale producten, de sociale samenhang, échte gastvrijheid en het persoonlijke in de plekken waar je kunt slapen, eten en drinken. We gaan groeien via kwaliteit en marge in plaats van volume. Zo wordt Zuid-Limburg weer echt de proeftuin waar goed leven opnieuw wordt uitgevonden.”

Het gaat goed in Zuid-Limburg. De economie groeit. En toch is er ook iets bijzonders aan de hand. Schaaldenken in toerisme zorgt ervoor dat Zuid-Limburg te druk wordt. Door de schaalvergroting in de landbouw raakt het unieke kleinschalige landschap steeds onherkenbaarder. Terug naar de oorsprong is volgens David Smith van strategiebedrijf Perfect World Principle en een groeiend aantal ondernemers de juiste richting.

Niet omdat het vroeger altijd beter was, want dat is - ook in
Zuid-Limburg - niet zo. Wel is er de overtuiging dat terug naar de economische kracht van kleinschaligheid veel beter past bij deze regio. Beter dan steeds maar weer
naar groter en meer streven.

SCROLL NAAR BENEDEN

Offline: This content can only be displayed when online.

Het prachtige landschap is voor veel toeristen de belangrijkste reden om naar Zuid-Limburg te komen. Het is ook de reden dat veel mensen er zo graag wonen. Aan de andere kant staat juist dat landschap onder druk door schaalvergroting en drukte. Een groep ondernemers wil nu samen investeren in Zuid- Limburg als proeftuin voor ‘grootse kleinschaligheid’.

Offline: This content can only be displayed when online.

  Tjeu Seeverens   /    Rob Oostwegel

Deel deze pagina

“Te vaak is de afgelopen periode economische groei het alles bepalend motief geweest in politieke keuzes. Het wordt tijd voor voldoende (creatieve) aandacht voor kleinschaligheid en leefbaarheid in de kernen. Dat alles in het juiste perspectief: duurzaam en passend bij dit gebied.” 

citaat uit het nieuwe coalitieakkoord in Gulpen-Wittem, centrumgemeente in het Zuid-Limburgse Heuvelland en thuishaven van Gulpener.

Het is nu eens niet de overheid, maar een groep ondernemers die samen investeren in de ommezwaai. Dat voornemen is vastgelegd in het manifest ‘Klein Groots Land’. David Smith: “Je ziet dat meer ondernemers in Zuid-Limburg de bewuste keuze willen maken om niet te blijven groeien via schaal en volume. Het moet gaan om kwaliteit, uniekheid en waarden die voortkomen uit kleinschaligheid. In het najaar van 2018 willen we van start gaan met concrete producten en diensten (en later ook financiële middelen) om ondernemers te helpen die stap te maken naar kleinschaligheid en kwaliteit.”

De ambities zijn groot, maar de barrières ook. Naast de gezamenlijke trots is er ook veel verdeeldheid en versnippering. Een van de belangrijke oorzaken hiervan ligt in de historie van Zuid-Limburg. Deze kent heel wat overheersers. Andere landen, de mijnbazen, de kerk. Vaak kwam je het verst als je ‘ja’ zei en ‘nee’ deed. Op die manier kon je in elk geval de eigen identiteit in stand houden. Smith: “Die historische achtergrond heeft er deels voor gezorgd dat mensen, maar ook instituten wat wantrouwender naar elkaar zijn. Dat wantrouwen is diep geworteld. Samenwerken met een andere gemeente, vereniging, een andersdenkende of iemand van buitenaf is hier geen vanzelfsprekendheid. ‘Als hij meedoet, doe ik zeker niet mee,’ hoor je nog te vaak. De ondernemers van Klein Groots Land vinden dat het tijd is om daar verandering in te brengen.”

“We gaan bewijzen dat ‘klein maar samen’ het nieuwe groots is. Hier in Zuid-Limburg zie, voel en beleef je straks weer de kracht van kleinschalige diversiteit in landschap en landbouw. De kracht van lokale producten, de sociale samenhang, échte gastvrijheid en het persoonlijke in de plekken waar je kunt slapen, eten en drinken. We gaan groeien via kwaliteit en marge in plaats van volume. Zo wordt Zuid-Limburg weer echt de proeftuin waar goed leven opnieuw wordt uitgevonden.”

Het gaat goed in Zuid-Limburg. De economie groeit. En toch is er ook iets bijzonders aan de hand. Schaaldenken in toerisme zorgt ervoor dat Zuid-Limburg te druk wordt. Door de schaalvergroting in de landbouw raakt het unieke kleinschalige landschap steeds onherkenbaarder. Terug naar de oorsprong is volgens David Smith van strategiebedrijf Perfect World Principle en een groeiend aantal ondernemers de juiste richting..

Niet omdat het vroeger altijd beter was, want dat is - ook in Zuid-Limburg - niet zo. Wel is er de overtuiging dat terug naar de economische kracht van kleinschaligheid veel beter past bij deze regio. Beter dan steeds maar weer naar groter en meer streven.

Het prachtige landschap is voor veel toeristen de belangrijkste reden om naar Zuid-Limburg te komen. Het is ook de reden dat veel mensen er zo graag wonen. Aan de andere kant staat juist dat landschap onder druk door schaalvergroting en drukte. Een groep ondernemers wil nu samen investeren in Zuid- Limburg als proeftuin voor ‘grootse kleinschaligheid’.

Ongefilterd Magazines

Klik op een magazine om deze te openen. Veel kijk- & leesplezier!
Volledig scherm